Fardal - Osestad

Fardal Osestad, også kalt "veistubben".
Kontrakten hadde en ramme på Kr. 25 MNOK

Fardal - Osestad

 
Her bygget Alliansebygg bro, kulvert og støttemurer.
Statens Vegvesen var byggherre og TT Anlegg AS hovedentreprenør.
Kontrakten var på dette tidspunktet den største enkeltstående kontrakten til selskapet innen betong.
© Copyright 2020 Alliansebygg.
Utviklet av Telsys, publiseres med eRedaktør